FAQ

Miksi minulla tulisi olla potilasasiamies?
Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Jos olet yksityinen ammatinharjoittaja, sinulla ei ole lakisääteistä velvollisuutta olla potilasasiamiestä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa. Potilasasiamies helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen työtä epäselvissä tapauksissa ja lisää ammattilaisen luotettavuutta potilaan näkökulmasta.

Miksi ammatinharjoittajalla on tarpeen olla potilasasiamies?
Potilasasiamies on ammattilaisen tukena tilanteissa, joissa on asiakas tyytymätön palveluun tai haluaa tehdä potilasvahinkoilmoituksen. Tilanne saattaa tulla ammattilaiselle täysin yllätyksenä ja helposti aiheuttaa ammattilaisellekin voimakkaan tunnereaktion ja halun puolustella omaa ammattitaitoaan. Tällöin vaarana on, että asiallista keskusteluyhteyttä ei saada aikaiseksi. Asia saattaa yhtäkkiä saada isot mittasuhteet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mikäli asiakas kokee tulleensa torjutuksi.

Ammattimainen potilasasiamies osaa hoitaa tilanteen objektiivisesti ja kohteliaasti – asiakkaan tuntemukset huomioon ottaen.

Miksi en itse ammatinharjoittajana hoitaisi potilasasiamiehen tehtävää?
Epäselvyyksien tai valitusten hoitaminen vie työaikaasi ja usein myös yöunia. Yhteydenotossa potilaaseen tai vastinetta kirjatessa tulee olla neutraali ja säilyttää hyvä keskusteluyhteys potilaaseen. Tällöin on hyödyllistä, että kontaktin tai vastineen tekee neutraali taho. Potilasasiamies antaa myös vakuuttavan ja luotettavan kuvan toiminnastasi.

Miksi potilasasiamies ei tulisi olla samasta yrityksestä?
Potilasasiamiehen tulee olla puolueeton taho ja näin ollen on ongelmallista, jos potilasasiamies toimii samassa yrityksessä. Kytköksistä erillinen potilasasiamies tuo läpinäkyvyyttä toiminnallesi.

Miksei kenen tahansa kannata hoitaa potilasasiamiehen tehtävää?
Potilasasiamiehen tulee olla perehtynyt sekä alaan että käytäntöihin potilasvahingoissa, jotta häneltä voi aidosti saada neuvoja. Potilasasiamiehen tulee myös olla perehtynyt niin potilaan kuin terapeutinkin oikeuksiin ja omata erinomaiset vuorovaikutustaidot.

Saako Potilasasiamies.fi-palvelusta oikeusapua?
Tarvittaessa kyllä. Terveydenhuollon ammattilaisiamme käytetään mm. oikeuden asiantuntijatodistajina. Yritykseemme kuuluu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi lakiasiantuntijoita, joilta saa tarvittaessa apua. Oikeusapu ei kuulu peruspalveluihin eli se on maksullista. Voit mahdollisesti hyödyntää oikeusturvavakuutustasi kuluihin.