Asiantuntijamme auttavat myös terveydenhuollon ammattilaista haastavissa tapauksissa.

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies

Potilasasimies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi.

Tiedottamis- ja neuvontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen muistutuksen tekemisessä.

Oletko miettinyt kuka sopii potilasasiamieheksesi?

Valitettavan usein potilasasiamieheksi ajautuu henkilö, joka toimii liian läheisessä suhteessa yritykseen, jonka potilasasiamiehenä toimii, tai potilasmieheksi on valittu aiheesta tietämätön tai kokematon henkilö. On sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaisen etu, että potilasasiamies on puoleeton taho.

Lakimuutoksen vaikutukset

Eduskunta on hyväksynyt 1.1.2024 voimaan astuvan lain, joka tuo muutoksia potilasasiamiesten rooliin ja toimintatapaan. Termi ”potilasasiamies” muuttuu ”potilasasiavastaavaksi”, ja vastuu näiden tehtävien järjestämisestä siirtyy terveydenhuoltoyksiköiltä ja terveydenhuollon yrittäjiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Käytännössä potilasasiavastaavien tehtävä vastaa nykyisten potilasasiamiesten tehtäviä. Potilasasiavastaavat ovat hyvinvointialueiden alaisuudessa, ja he keskittyvät lakiin perustuviin tehtäviinsä eli potilaiden opastukseen ja neuvontaan.

Laki ei edellytä yrittäjän tai terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, jonka vuoksi Potilasasiamies Atlaksen palvelut jatkuvat ennallaan niin nykyiselle kuin uusille asiakkaillemme. Opastamme, neuvomme ja olemme asiantuntijana jatkossa niin potilaille kuin terveydenhuollon ammattilaisille parhaan hoidon ja asiakaspalvelun takaamiseksi.

Potilasasiamies -palvelu

Potilasasiamies Atlaksesta saat yrityksellesi nimetyn potilasasiamiehen. Saat myös palveluusi asiakaspalvelun, johon sinä tai potilaasi saatte nopeasti yhteyttä! Palvelun tilaaminen on helppoa ja tapahtuu tästä. Saat nopeasti käyttöösi potilasasiamiehen ja AVIn hakemusta varten tarvittavan lomakkeen. Sopimus solmitaan vuodeksi kerrallaan.

Potilasasiamiespalvelu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Palvelun sisältö:

Saat vuodeksi käyttöösi Potilasasiamies.fi:n toimintaan kuuluvat palvelut kuten:

  • Toimipaikkaan esille laitettavan kirjallisen todistuksen, että käytössänne on potilasasiamies.
  • Verkkosivuille lisättävän bannerin tai logon, josta selviää, että toimipaikasa on käytössäsi potilasasiamies.
  • Puhelinnumeron, josta toimipisteen ammattilaiset että potilaat saavat konsultaatiota.
Hinnastoon tästä

Miksi valita Potilasasiamies.fi-palvelu

Kuka

Potilasasiamiehenäsi toimii ammattialan tunteva henkilö. Näin sekä sinä että potilaasi saatte asiantuntevaa palvelua.

Luotettavuus

Terveydenhuollon ammattilaisena luot avoimen ja luotettavan kuvan toiminnastasi, kun sinulla on käytössäsi potilasasiamies. Saat käyttöösi sähköisen ja kirjallisen todistuksen, jolla osoitat potilaillesi että sinulla on potilasasiamies.

Tuki

Saat tukea ja neuvoa potilasasiamieheltä mahdollisissa erimielisyystilanteissa potilaan kanssa.

Keskittyminen

Voit keskittyä omaan ammatinharjoittamiseen, kun sinun ei tarvitse hoitaa ylimääräisiä paperitöitä sekä puhelinkeskusteluja epätietoisen/tyytymättömän potilaan kanssa.